http://www.scooter-dele.dk

Montering - Info & Tips

På denne side kan du finde en række nyttige monterings vejledninger samt tabeller over tændrør, olie mm.

Nyt! Se den nye vejviser til Danmarks største reservedelslager til scootere.


Montering af krumtap og lejer

Vejledning i hvad man skal og ikke skal.

Montering af cylinder og stempel
Vejledning til montering af cylinder.

Montering af karburator, membran & indsugning
Vejledning til montering og opsætning.

Montering af indsugningsforstærker
Vejledning til montering af indsugningsforstærker.

Montering og opsætning af udstødning
Vejledning til montering og opsætning af ny udstødning.

Variator, ruller & fjedre
Vejledning i montering af variator.

Variatorruller
Oversigt over variatorruller.

Leje oversigt
Oversigt over numre og mål på lejer.

Kæde oversigt
Oversigt med betegnelse på kæder.

Påfyldning af batterisyre
Vejledning til påfyldning af batterisyre.

Olie informationer
Info omkring olie.

Bremse informationer
Gode råd omkring bremser.

Vejviser til webshoppen
Find vej til Danmarks største reservedelslager til scootere.

 

Montering af krumtap og lejer

Montering af stållejer

Der er ikke nogen bestemt måde almindelige stållejer skal vende på. Men det er vigtigt at  huske at rense lejerne for evt. konservering, dernæst smøre lejerne igennem med olie og montere dem i blokkene og ikke på krumtap!

Vær opmærksom på, at på nogle motortyper kan leje presses så dybt i motorblok at der spærres for oliekanalen, dette vil medføre at lejet går til på grund af manglende smøring.

Montering af carbon/fiberlejer

Den del af lejet som er "lukket" skal vende ind mod krumtappen, og den del af lejet som er "åben", hvor du kan se kuglerne skal vende ind i motorblokken. Hvis lejerne vendes forkert vil der ske stor motorskade!

De to typer lejer skal køles ned mindst 24 timer inden montering (smid dem i fryseren)

Montering af krumtap

Alle dele skal rengøres og smøres, også de nye dele - især er det vigtigt at de to motorblokker er rengjort meget grundigt - der må ikke være noget jord, metalsplinter eller andet på de to bloksider - husk også at det sted hvor du står og arbejder skal være rengjort!

Nu skal lejerne, der har lagt i fryseren de sidste 24 timer, monteres i motorblokkene - du tager en blok af gangen! Blokken opvarmes. f.eks. med en varmepistol, der peger direkte på lejesædet i motorblokken og den skal opvarme i ca. 45min. - når blokken er opvarmet tager du lejet ud af fryseren og dropper det i blokken. Her er det vigtigt at du hører en metallisk lyd (metal-mod-metal), for da er du sikker på lejet er faldet helt i.

Hører du ikke denne lyd er din blok ikke varm nok eller dit leje ikke nok nedkølet og så er det forfra og vi anbefaler at man ikke forsøger at montere det samme leje to gange!

Når du har fået begge krumtapslejer lagt korrekt i blokkerne, skal krumtappen trækkes på plads. Her kan man med fordel bruge et krumtapsværktæj. Først trækkes krumtap i den ene motorhalvdel og når den anden halvdel skal monteres, husk at montere evt. pakning inden du trækker den anden halvdel ind over krumtapakslen. Træk til blokkene er samlet og vær tålmodig, for der må ikke på noget tidspunkt bruges presse eller andet.

Centrering af en ny monteret krumtap er meget vigtig! Det sikre at krumtappen sidder præcis i midten af krumtapshuset - centreres en krumtap ikke eller gøres det forkert kan det resultere i en ødelagt krumtap, ekstra slid på det ene leje, ødelagt bundleje, ødelagt cylinder m.m. Til centreringen bruges også et krumtapsværktøj.

Efter centrering af din krumtap, og inden du sætter pakdåserne i, skal du kunne dreje den rundt ved ganske let at dreje på akslen. Det sidste du mangler er at montere pakdåserne - husk at der ofte er forskel på højre og venstre! Pakdåserne sidder for at beskytte lejerne imod snavs og for at holde på smøringen i lejet, så derfor er det vigtigt at de er sat korrekte i - hvor pakdåserne skal sidde i motoren er forskellig fra model til model!

Husk altid udskifte pakdåser ved montering af ny krumtap!

Der ydes ingen garanti ved fejlmontering af krumtap og lejer, forkert tilkørsel og forkert olie eller mangel på dette.

Reservedele

Find krumtap, lejer, pakdåser og det tilhørende værktøj her.

 

Monteringsfejl vi ofte ofte oplever:

Det tager tid at montere en ny krumtap, hvis man ænsker det skal gøres ordentligt og det skal kunne holde, så tag dig god tid og ved montering af vores krumtapper anbefaler vi denne metode - vælges en anden metode betragtes det som værende årsag til nedbrug og en fejlmontering.

 De fejl der oftest ses ved fejlmonteringer er at lejet ikke kommer ordentligt i bund i lejesædet, krumtappen ikke centreres korrekt, krumtappen monteres med gummihammer, presse eller en anden metode, hvor krumtappen udsættes for tryk, pres eller slag. Så bliver lejeren varme, sætter sig, krumtappen bliver slået skæv fordi de to krumtapshalvdele presses sammen omkring sølen, plejllejet trykkes mm.

Giv dig derfor god tid til reparationen og brug IKKE luftværktøj, er du i tvivl eller ikke kan lave det, så er det en god ide at kontakte et scooter/knallert værksted for at få hjælp til monteringen, men sørg for at stedet eller personen har erfaringen med montering!


 

Montering af cylinder og stempel 2T-scooter 

Rens motoren grundig for skidt og snavs.

Afmonter det gamle cylindersæt og udstødning.

Rens pakflader grundigt og kontroller at der ikke sidder stykker af gammel pakning.

Inden du går i gang med montering skal du kontroller at cylinder kan gå ned i motorblok, der kan på nogle nyere modeller være støbt en lille kant som forhindre at andet end den originale cylinder kan monteres. Har du en model med begrænsning i blokken har du to muligheder: 1.: Motoren skilles ad og kanten bort slibes, det kan anbefales da du så frit kan skifte mellem alle cylindre. 2.: Skørtet på cylinderen slibes mindre i diameter. Når dette er gjort, om nødvendigt, kan du gå videre:

Kontroller at krumtappen er 100% i orden og uden slør.

Monter altid nyt nåleleje, ved tunsæt brug da racer leje.

Kontroller at stempel køre uhindret i cylindergangen, monter nu stempelringe på stempel, vær opmærksom på at nogle ringe kan være koniske og skal da vende med denne side mod top. Monter ALDRIG den 3. bølgede ring - den er ikke nødvendig - den kan anvendes i nogle tilfælde hvis cylinderen er godt slidt - men det kræver meget erfaring og viden at vurdere hvornår denne er nødvendig!! (hvis den monteres alligevel risikerer man/er man sikker på at cylinderen sætter sig - den kommer da til at gå alt for stramt)

Montering af stempel kan gøres på to måder:
1. Monter stemplet på plejlstangen og monter da cylinder, brug ingen vold!

2. Monter krydspinden i den ene side af stemplet og monter stemplet i cylinderen, det hele monteres nu samlet på motoren, brug ingen vold, husk bundpakningen og kontroller at låseringene sidder 100% korrekt!

Husk at pilen på toppen af stemplet SKAL pege MOD udstødningsporten og evt. huller i stempel skal være modsat udstødningsporten altså MOD indsugningen!

Monter toppakningen og topstykket - HUSK at krydsspænde 0,8-1,0kg på luftkølede modeller  - topstykket på vandkølede modeller skal spændes mere end luftkølede, ca. 1,5kg!

Monter altid nye pakninger, genbrug aldrig de gamle.

Ved montering af større cylinderkit omdyses std. karburator med dyse 4 - 10 nr. større!

Ved montering af cylinder større end 47mm anbefales det at montere større karburator, da der derved vil opnås bedst køling af cylinder og stempel.

Husk ved montering af hurtigere cylinder kit at udskifte dit tændrør til et koldere, da der ellers kan opstå skade på motor.

Ved tilkørsel må motoren ikke overbelastes, det anbefales derfor at køre med ½ gas ca. 250 - 300 km . Den bedste effekt opnås kun ved korrekt tilkøring.

Brug altid kun 100% fuld syntetisk olie, beregnet til scooter/knallert.

Ved tuncylinder anbefales det at udskifte stempelringe ved ca. 1.000km kørsel og stemplet ved ca. 3.000km, derved vil du altid opnå fuld ydelse.

Hvis du følger denne vejledning er du hjulpet godt på vej.


Reservedele

Find cylinder, topstykke, stempel, karburator sammen med pakninger her. 
 

Monterings fejl vi ofte oplever :
1. Inden montering af ny cylinderen er krumtaphuset ikke korrekt rengjort for evt. gamle metalrester fra defekt stempel, ringe eller lejer. Dette medføre at når motor har kørt ganske kort tid vil metalresterne komme op gennem skyllekanalerne og går i klemme mellem cylinderen og stemplet med store skader til følge.

2. Låseringe ved krydspind har været klemt for meget sammen eller har ikke været monteret korrekt, når motor så har kørt et stykke tid vil en låsering løsne sig og springe ud i cylindervæggen med defekt cylinder og stempel som resultat.

 

Montering af karburator, membran og indsugning

Ved montering af større karburator er det meget vigtigt at denne indstilles korrekt for størst mulig effekt.

Benzinslange sættes på studsen med det største hul, der som regel sidder forrest på karburator. Vaccumslange (hvis den findes) sættes på studsen med det mellemste størrelse hul og olieslangen (hvis den findes) skal monteres på den mindste studs.

Nogle standard karburatorer er monteret med vandtilslutning, dette blokeres ved montering af en anden karburator.

Kontroller at gasspjæld kan åbne og lukke helt, ellers skal kablet tilpasses.
Ved karburator med el-choker kan denne som regel bruges fra den gamle, er dette ikke tilfældet kan en ny købes som løsdel. Til en del karburatorer kan der også købes et manuel chokersæt til montering i stedet for el-chokeren.

Ved scootere med vaccumhane kan det være en fordel at hjælpe karburator med at fylde svømmerhuset med benzin, dette gøres ved at suge i vaccumslangen.

Karburatoren er fra fabrikken dyset til standard luftfilter, skal der køres med powerluftfilter skal man regne med en dyse ca. 10 nr. større.

Når det hele er monteret kan man efter en længere køre tur se på tændrøret om blandingen er OK - bliver røret sort er blandingen for fed og mindre dyse skal monteres, bliver røret gråt er blandingen for mager og større dyse skal monteres, den korrekte farve på tændrøret er lysebrun.

Til sidst finjusteres karburator ved nålen i gasspjældet og på luftskruen, nålen kan justeres i forskellige hak, øverste hak, for mere mager blanding, nederste hak, for federe blanding.
Luftskruens grund indstilling er helt i bund og 1,5 omgang ud, længere ind for mindre luft og længere ud for mere luft.

Til slut justeres tomgang til ca. 1500rpm.

Det er meget vigtigt at karburatoren dyses korrekt da der ellers kan opstå motorskade.

Montering af et powerluftfilter
Det er hurtigt at montere et nyt powerluftfilter: af med den gamle filterkasse og på med det nye filter, sørg for at filteret sidder frit og ikke går på stel eller skjolde, men husk det vigtigste, der skal ofte skiftes til en større dyse (typisk 4-6 nr. større, alt efter ydelse) da du med et powerluftfilter får betydelig mere luft med igennem. Husk at et powerluftfilter kun "giver" noget på motorer med høj ydelse, ikke på ''lovlige'' motorer.

Klip-selv carbon membranblade
Det er hurtigt og let, selv at klippe dine egne carbon membranblade ud. Sådan gør du det: afmontere dine gamle stålblade, læg dem på carbonpladen og tegn op, klip med en skarp saks efter optegningen og lav hul til bespænding, det er vigtigt at når du montere carbonbladene at de kommer til at lukke helt tæt til membranhuset, gør de ikke det kan bladene mange gange justeres (bøjes) så de lukker tæt.

Reservedele

Find karburator og karburator dyser til din scooter her.  

 

Monterings fejl vi ofte oplever
Ved montering er der kommet skidt med ned i karburatoren, dette kan medføre at karburatoren '' løber over '', den rettes ved at afmontere bundkaret og svømmer, rense nåleventil og samle igen.

 

Montering af indsugningsforstærker

Placer indsugningsforstærkeren på en del af stellet som er højere end det højeste punkt på karburatoren.

Indsugningsforstærkeren må ikke monteres med studsen opad.

Afmonter indsugningsstudsen og lav hul til rørstudsen, hvis indsugningsstudsen er lavet af gummi skal du lave et 10mm hul, hvis den er af metal skal du lave et 8,5mm hul og skære gevind.

På nogle forstærkere medfølger der en forgrener som du bare indsætter på vaccum slange.

Monter nu indsugningsstudsen og slange til boksen, sørg for at samlingerne er 100% tæt.

Til slut evt. juster luftskrue på karburator.

Reservedele

Find indsugning til din scooter her.  

 

Monterings fejl vi ofte oplever:
1. Boksen er monteret men motoren har svært ved at ''gasse ned'' igen, der er tale om en utæthed, typisk ved en af samlingerne ved slangen eller måske pakning ved studs hvis den har været afmonteret.

2. Boksen er monteret men har ikke givet ret meget, der kan være lidt forskel i effekt fra den ene type motor til den anden og man skal lige huske at det jo ikke er en ''turbo'' man har monteret.

Der ydes ingen garanti ved fejl montering!

 

Montering af udstødning

Det er meget vigtigt at udstødningen monteres korrekt da der ellers kan opstå skade på udstødningen.

Montere altid udstødningen løst (spænd ikke boltene hårdt) husk pakning og spændskiver! Når udstødningen hænger løst på maskinen spænder du først boltene ved cylinder og derefter boltene ved ophænget! Hvis dette ikke er muligt må man tilpasse udstødningen (beslag) så dette kan lade sig gøre.

Det er meget vigtigt at udstødningen ikke sidder i spænd, da den ellers vil knække/revne.

Efter ca. 200-300km kørsel efterspændes hele udstødningssystemet.

Reservedele

Find udstødninger til din scooter her.


Monterings fejl vi ofte oplever :
1. En udstødning er indkøbt, monteret og scooteren er nu blevet sløv og har mistet fart. I mange erstatningsudstødninger er der ikke samme modtryk som i den originale og man skal derfor udskifte variatorruller (for det meste lettere) for at opnå samme effekt. Der kan også være en plombering i udstødningen, den sidder typisk helt øverst i forrør ved cylinderen.

2. En udstødning er indkøbt og monteret, men det gik lige lidt for stærkt og den ene bolt kunne ikke lige komme i ophænget, det der så sker er at efter kort tid vil udstødningen revne eller helt knække da der har været unaturlige store vibrationer i materialet.

3. En udstødning er indkøbt og skal monteres og den passer da også næsten lige på, men den skal lige ''vrides'' eller ''presses'' lidt og så er det at den kommer til at sidde i spænd og vil revne eller helt knække, i stedet for at vride og presse skal man bore eller file bolt huller op så de passer til bespændings punktet på motoren.

Der ydes ingen garanti ved fejlmontering!

 

Montering af variator 

Det er meget vigtigt at variator monteres korrekt da der ellers kan opstå skade på krumtapaksel og diverse variator dele.

Inden montering samles variatoren med ruller, glidestykker, bagplade og bøsning.

Monter da stempel stop i topstykke og afmonter den gamle variator, nu monteres den nye samlede variator på krumtapakslen men vær opmærksom på at der næsten altid skal være 1-2 skiver inderst på akslen op mod bagplade på variator. Monter rem og airspeed (yderste remskive) og kickstarterdrev, husk at airspeed (yderste remskive) og drev altid skal have ordentlig indgreb på krumtapakslen hvis dette ikke kan lade sig gøre skal der fjernes en skive ved bagpladen.

Vær venligst opmærksom på at mange variator typer ikke har fortanding i bagplade som går ind over krumtapsakselen, det er er helt normalt og har ingen betydning da airspeed (yderste remskive eller låseskive) stadig har indgreb på aksel.

Når det hele er samlet må airspeed (yderste remskive) ikke kunne give sig, hvis dette er tilfældet skal der monteres en skive ved bagplade. Husk låse væske på variator møtrik, møtrik skal spændes ca. 33 Nm (3,3m.Kg).

Vedr. ruller:
Lette ruller = høje omdr. i accelerations området.
Tunge ruller = lave omdr. i accelerations området.

Prøv dig frem for at opnå det optimale resultat.

Reservedele

Find variator med tilhørende variator ruller til din scooter her.


Monterings fejl vi ofte oplever:
1. En variator er købt, monteret men køre ad H til. Man kan ikke bare montere en variator og så tro at scooteren flyver ad sted, det kan kræve flere af og på monteringer for at finde netop de ruller som passer netop til din opsætning, derfor prøv dig frem.

2. Variator har ikke været rigtig ''skivet'' op. der vil da ske det at scooteren ryster og rusker ved opstart og inden for kort tid vil variator og krumtap være defekt.

3. Møtrik på krumtapsakselen har ikke været spændt korrekt og/eller ikke været låst med låsevæske, der sker da det at møtrik løsner sig for tilsidst helt at falde af og der sker da skade på krumtap og variator.

Der ydes ingen garanti ved fejlmontering!

 

Oversigt over variatorruller

Vægt og størrelse på originale variatorruller

Adly


Cat50
15x12
6,5g
Jet50
15x12
6,5g
SilverFox
15x12
6,5g
SuperSonic
15x12
6,5g
ThunderBike
15x12
6,5gAprilia


Amigo
15x12
7,0g
Area51
15x12
6,5g
Habana
17x12
5,5g
Rally AC/LC
15x12
7,0g/6,5g
Scarabeo
15x12
6,5g
Sonic
15x12
5,0g
SR Di-Tech
17x12
7,0g
SR 2000
17x12
7,0g
SR 50
15x12
7,0gAtala


Hacker 17x12
5,5g
Skeggia 17x12
5,5gBenelli


Alle modeller
15x12
6,5gBeta


Alle modeller
15x12
5,5gCPI


Alle Euro I
15x12
5,0g
Alle Euro II
15x12
6,0gDerbi


Atlantis 50
17x12
7,0g
Atlantis (Piaggio)
19x15,5
6,0g
GP1 19x15,5
6,0g
Andre modeller
17x12
6,5gGeneric


Alle modeller
15x12
5,5gGilera


DNA 50
19x15,5
7,0g
Ice 50
19x15,5
7,0g
Runner 30km/t
19x15,5
5,5g
Runner 45km/t
19x15,5
7,0g
Stalker
19x15,5
6,5g
Storm
19x15,5
6,5gHonda


SFX 50
16x13
9,0g
SKY 50
16x13
5,0g
Vision
16x13
8,0g
X8-R
16x13
9,0gItal-Jet


Formula 50 17x12
5,5gKeeway


Alle modeller
15x12
5,5gKymco


ZX Fever
16x13
8,5g
Agility/Vitality
16x13
8,5g
Super8 4T/Like
16x13
8,5g
Super8 2T
16x13
8,5g
Super8 125ccm
16x13
8,5g
People/Super9
16x13
8,5gMalaguti


Alle modeller
15x12
6,5gPeugeot


Alle modeller
15x12
6,5g
Alle modeller
15x12
6,5gPGO


BigMax
16x13
7,5g
Andre modeller
16x13
7,5gPiaggio


ET2 >'00
16x13
8,5g
ET2 <'00
19x15,5
8,5g
NRG MC2
16x13
7,0g
NRG MC3
19x15,5
7,5g
Typhoon >'02
16x13
8,5g
Typhoon <'02
19x15,5
7,0g
Zip 50 >'00
16x13
8,5g
Zip 2000 <'00
19x15,5
5,5gSuzuki


Estilete
17x12
6,5g
Andre modeller
17x12
6,0gSym


Jet50 17x12
7,5g
Super Fancy
17x12
6,5gYamaha


Aerox
15x12
5,5g
Axis 50
15x12
7,5g
BWs NG
15x12
6,5g
Jog 30km/t
15x12
7,0g
Jog 45km/t
15x12
5,0g
Jog Spaceinvation
15x12
6,5g
Jog R/RR
15x12
6,5g
Neo's
15x12
6,5g
Slider
15x12
6,5g
Spy 50
15x12
7,0g
Why 50
15x12
6,5g

Reservedele

Find variator ruller til din scooter her

 

Oversigt over lejer

Tabel over lejer og størrelser

638Z
8x28x9
6000
10x26x18
6001
12x28x8
6002
15x32x9
6003
17x35x10
6004
20x42x12
6005
25x47x12
6006
30x55x13
6022
22x44x12
6200
10x30x9
6201
12x32x10
6202
15x35x11
6203
17x40x12
6204
20x47x14
6204 (small)
20x47x12
6222
22x50x14
6300
10x35x11
6301
12x37x12
6302
15x42x13
6303
17x47x14
6304
20x52x15
6305
25x62x17
6306
30x72x19
6322
22x56x16
6328
28x68x18
6905
25x42x9
6907
35x55x10
6908
40x62x12

Forskellige betegnelser

TN9 - leje med fiberstyr
Z - leje med tætningsskive af stål
ZZ - leje med 2 tætningsskiver af stål
RS - leje med tætningsskiver i gummi
2RS - leje med 2 tætningsskiver i gummi (lukket leje)

Reservedele

Find lejer og pakdåser til din scooter her

 

Betegnelser for kæde

Reservedele.

Find  kæder og kædehjul til at din scooter her.

415 = 1/2x3/16

420 = 1/2x1/4

428 = 1/2x5/16

Husk: Når du skifter kædehjul skal kæde også udskiftes!

 

Påfyldning af batterisyre

Påfyldning af batterisyre

Stil batteriet på en plan overflade, gerne udenfor f.eks. på et havebord og fjern så forseglingen. Tag syrebeholderen og pres den ned over åbningerne i toppen af batteriet. Fjern ikke forseglingen på syrebeholderen da disse brydes nede i batteriet, når den presses ned.

Ved de batterier, hvor der medfølger en knappenål skal man prikke hul i toppen af syrebeholderens celler (normalt er der 4 stk.), hvorefter syren løber uhindret ned i batteriet. Når alt syren er løbet ned i batteriet kan man fjerne syrebeholderen og HUSK at batterisyre er ætsende!

Nu skal batteriet stå ÅBENT I 20 MINUTTER for at brintgasserne kan dampe af. Lukkes batteriet med det samme lukkes gasserne inde og batteriet ødelægges. Ved afdampningen er det vigtigt man står udenfor, eller i hvert fald et sted men frisk luft og at der IKKE RYGES i nærheden af batteriet, da brintgasserne er eksplosive.

Når batteriet har stået i 20 MINUTTER kan det forsegles med den medfølgende prop - husk at sikre at proppen sidder ordentligt på, brug evt. en lille gummi hammer! Nu er batteriet klar til brug og er ca. 70% opladt! Har du en impulslader kan du sætte batteriet til, for at få det fuldt opladt... Scooteren kan nemlig ikke selv oplade det sidste op til 100%, og du kan opleve at batteriet hurtigt mister kapaciteten.

Resevedele

Find batterierne under el-dele.

 

Værd at vide om olie

Blandingsolie

2-takt scooter: Mange scootere er med to takts motorer og skal derfor have en olie blandet i benzinen, derfor er scooteren udstyret med en separat olie beholder som føder en oliepumpe som så blander olien i benzinen. Det er derfor meget vigtigt at der altid er olie nok på olietanken, brug altid en rigtig scooter olie, ikke noget med olie til gokart, båd motor eller motorsav, det skal være til scooter. Køre din scooter helt standart kan du roligt køre på en halv syntetisk olie, men bruger du den til race er det et must at køre på en bedre hel syntetisk olie, den smøre bedre ved høje rpm og ved høj varme. Et godt tip er at køre på den samme olie hele tiden, det har vist sig at give de bedste resultater.

4-takt: Scooter og knallert med 4-takt motorer bruger ikke olie i benzinen her smøres alle dele af motorolien, derfor er det vigtigt at bruge en god olie. Disse motorer køre typisk på en 10W40 motorolie, tjek i din service manuel hvilken type og mængde din model bruger, husk på en 4-takt'er er det vigtigt ikke at overfylde, fyld kun den anviste mængde på motoren og tjek jævnligt om der skal efterfyldes.

2-takt knallert: Køre du på en knallert uden blandingssystem skal du blande olien i benzinen, de fleste knallerter kan idag køre på en blanding 1:50 som er 2%, det vil sige at du skal bruge 1 liter olie til 50 liter benzin, husk her ikke at blande mere end en tankfuld af gangen, og selvfølgelig gælder samme regel her, kun olie til knallert/scooter og en bedre olie til de hurtige.

Husk! Pas på med billig varehus-olie, du får hvad du betaler for!

Gearolie/motorolie

2-takt: Det gælder for gearolie som andre olier, kør på en ordenlig olie og skift mindst hver 6. måned, så holder delene længere, for knallert med gear kan du også her få en olie som løber lettere, smøre bedre og giver længere levetid bla. for kobling. Husk ny pakning og ikke at overspænde bundskrue.

4-takt: Scooter og knallert med 4-takt motorer er det gearolie/motorolie som smøre alle dele af motoren, derfor er det vigtigt at bruge en god olie. Disse motorer køre typisk på en 10W40 motorolie, tjek i din service manuel hvilken type og mængde din model bruger, husk på en 4-takt'er er det vigtigt ikke at overfylde, fyld kun den anviste mængde på motoren og tjek jævnligt om der skal efterfyldes. Ved olieskift husk også at rense/skifte oliefilter.

Reservedele.

Find olie til din scooter, både 2T og 4T, her.

 

Tjek og vedligeholdelse af bremser

Husk at dine bremser altid skal være 100% i orden, ellers kan både du og andre komme til skade.

Skivebremser
Sørg for at holde bremsekaliber fri for olie og skidt, du skal også med jævne mellemrum have bremseklodser ud og rense det hele af, her er det vigtigt at kontrollere at der er nok belægning på bremse klodserne ellers skal disse udskiftes, husk af smøre glide flader med lidt silikone baseret fedt når du samler igen, køre du race kan du skifte til til vores racing klodser, som kan holde til den højere belastning. Bremseskive skal være ren og fri for olie og uden riller, den må ikke være under mindstemålet (spørg lokal forhandler) her kan du også udskifte til en racing model som kan tåle mosten.

Bremsevæske skal udskiftes mindst en gang om året, da det ellers vil ødelægge gummi stempler og bremseslange, afmonter bremseslange ved kaliber og lad væsken løbe ud (det kan godt tage lidt tid) spænd bremseslange på igen og påfyld den nye væske (må ikke komme på lakerede dele) luft ud til det ikke er luft i systemet, har du problemer med udluftningen kan du lade den stå natten over med lidt åben udluftningsskrue og en slange derfra ned i en flaske, så er problemet gerne løst næste dag.

Tromlebremser
Det gælder også for tromlebremser at de skal renses jævnligt, kontrollere også her når du har skilt ad om der er belægning nok på, ellers udskift til nye, når du samler skal alt være rent og fri for olie.

Kabler
Alle kabler skal holdes smurte og køre uden hindring så bremserne ikke hænger, ellers skal de udskiftes, husk også når du montere et nyt kabel at smøre det igennem inden brug.

Reservedele

Find bremser sammen med kabler til din scooter her.

 

Vejviser til Danmarks største reservedelslager til scootere

Gå på opdagelse i hele webshoppen eller vælg en kategori...

 • Pakninger - pakninger, pakningssæt, sodsæt og pakdåser
 • Stempel - stempler, nålelejer, krydspinde og stempelringe
 • Cylinder - cylinderkit og cylindere både standard og tuning samt topstykker
 • Krumtap - standard og racing krumtapper samt lejer
 • Indsugning - membraner, indsugningsforstærkere og nitro kit
 • Karburator - karburatorer, chokere, membraner og indsugningskit
 • Variator - variatorer, -kit, bagplader og begrænsere
 • El-dele - CDI-bokse, tændlåse, batterier, lygter og fartbegrænsere
 • Kickstarter - kickstartere, -skjolde, pedaler og startdrev
 • Kobling - koblinger, -kit, remskiver og fjedre
 • Udstødning - udstødninger, -kit, katalysatorer og skjolde
 • Plastikdele - skjolde, covere, skærme og bagagebokse
 • Kabler - kabler, greb og grebklinger 
 • Værktøj - værktøj, instruktionsbøger og brugervejledninger